Sint Joseph-basisschool

Hoofd Sint Joseph-basisschool L. van Iersel Rosmalen plotseling overleden (27 juli 1975)

In de nacht van zaterdag op zondag overleed in zijn woning aan de Weidestraat te Rosmalen op 58 jarige leeftijd geheel onverwacht de heer L.W. van Iersel, hoofd van de basisschool St. Joseph te Rosmalen.

Na enkele jaren als onderwijzer te hebben doorgebracht in best , volgde de heer van iersel in september 1956 de heer J. de bok op als hoofd van de St. Josephschool.

Principieel in zijn opvattingen voelde hij zich als hoofd van een katholieke school verplicht op te komen voor het katholieke geloof in al zijn facetten. De missionering droeg hij daarbij een bijzonder warm hart toe, hetgeen onder meer bleek uit zijn vast medewerkerschap aan het parochieel missiecentrum

Hij hield van de gevestigde orde, maar had tegelijkertijd ook oog voor de vele vernieuwingen die het onderwijs en de maatschappij in de laatste jaren ondergingen, evenwel tot bepaalde grenzen. Veel aandacht besteedde hij aan de opleiding voor het vervolgonderwijs.
Bij het voortgezet onderwijs mocht men er op vertrouwen dat de door hem afgeleverde leerlingen inderdaad aan de te stellen eisen voldeden.

Zijn uitspraken waren rechtstreeks en rechtvaardig en kwamen daarom voor sommigen weleens hard aan, maar hij getuigde van waarlijke kennis. Hij was een “ echt schoolhoofd “zoals met name de ouderen “de vertrouwensman”in het schoolhoofd kenden. Tegelijkertijd was hij daarbij een echte Brabander (geboren in Udenhout in 1917) gemoedelijk en enigszins goeiig van aard. Vooral de oudere Rosmalense gemeenschap zal hem missen, zoals trouwens ook degenen die hem kenden als vice voorzitter van de stichting Sint Lambertus en stimulator van de dorpse oranje activiteiten.

Voor zijn collega’s en vaste medewerkers was hij een eerlijke vriend en voor de kinderen een goede leider.

Op woensdag 30 juli (1975) om 14.00 uur heeft in de kerk van de H. Lambertus de uitvaart plaats.

Geplaatst in Verhalen.