Cornelis Roodklif bij het KNIL.

Mijn oom P.C. van Iersel schreef op verzoek van zijn zoon Harrie wat familievertelsels op, hij begint als volgt:

Ik had Harrie een paar blaadjes met wat gebabbel gegeven. Zijn reactie: “Vader waarom schrijft u niet”. Zijn schuld dus als ik jullie verveel.

Na wat inleidende woorden komt hij met het volgende verhaal over zijn opa Cornelis Roodklif.
1830 Belgische opstand ’n jonge Fries, Arnold(?) Roodklif (is Gerrit Jochems) meende dat ie er wat aan moest doen, nam dienst in ’t leger (Friesche Militie) van de kroonprins en lag, na de tiendaagse veldtocht in kwartier in Oosterwijk , trouwde een Oosterwijkse schone en bleef daar wonen. Z’n enige zoon Cornelis vroeg z’n vader of hij dienst mocht nemen in ’t Nederlands-Indische leger. Geen bezwaar jongen, ik heb precies hetzelfde gedaan, vocht onder van Huetz in Atjeh en op Borneo. Later hield zijn vrouw, (Maria van Erp) haar hart vast als ie ’s-zondags bij ’t toilet maken voor de Hoogmis z’n onderscheidingen op spelde want dan zag ze hem vooreerst niet meer terug. Bij thuiskomst kon ie dan soms verhalen vertellen als; ik heb er vandaag eentje ’t café uitgeslagen. Die vent zat op z’n ouders af te geven. Hij had twee zonen Arnold en Gerrit en twee dochters Anna en Helena. Ontslagen uit dienst kwam hij bij de spoorwegen en hij wist te zorgen dat ook zijn beide zonen alsmede schoonzoon Sjef en diens broer (Gerrit) er ook bij kwamen.

De volgende gegevens komen uit de archieven van het KNIL.

Cornelis Roodklif,
Vader Geert Jochems Roodklif,
Moeder Agnette Hendriks,
Geboren Oisterwijk 17-12-1835
Laatst gewoond hebbende te Oisterwijk.

Cornelis Roodklif is op 23 april vertrokken uit Harderwijk om daaraanvolgend aan boord van het schip Johanna Maria Catharina te gaan. Hij vertrok 26 april 1855 met het schip Johanna Maria Christina uit het Nieuwediep naar Zee, samen met 150 onderofficieren en manschappen. Op 28 juli 1855 wordt melding gemaakt van de aankomst van het voornoemde schip te Batavia.

Aangekomen schepen te Batavia

Aangekomen schepen te Batavia

Het schip Johanna Maria Christina op weg naar Batavia

Het schip Johanna Maria Christina op weg naar Batavia

Verdere KNIL gegevens van Cornelis Roodklif nr. 16902.

Aangezicht: Ovaal
Voorhoofd: Laag
Ogen: Grijs
Neus: Ordinair (gewoon)
Mond: Ordinair
Kin: Rond
Haar: Blond
Wenkbrauwen: Blond
Merkbare tekenen: Geen
Lengte: 1 ellen, 6 palmen en 5 duimen is nu 1.65m

Op 24 december 1854 vrijwillig geëngageerd als soldaat voor den tijd van zes jaren, aan handgeld zestig gulden toegestaan in te gaan met de dag van inscheping naar de overzeesche bezittingen, was sedert 4 oktober 1854 in substitutie gesteld.

Hij is 29-7-1855 te Batavia aangekomen en gedebarkeerd (aan wal gegaan) en geplaatst bij het 3de bataljon infanterie.
1 november 1856 is hij bij reorganisatie van het 3de bataljon infanterie overgeplaatst naar het 13de bataljon infanterie.
Op 2 oktober 1858 geplaatst in de 2de klasse, niet disciplinair.
In 1858 wordt een togt gemaakt naar Boelaling. (Boeleleng of Buleleng is een voormalig vorstendom in het Noorden van Bali)
19 december 1858 uit dezelve ontslagen, 31 januari 1860 weder in dezelve geplaatst.
22 augustus 1860 uit dezelve ontslagen, 15 januari 1861 getekend (niet goed leesbaar) voor zes jaren, H.G. (handgeld) 120.—gulden.
Van 1860 tot 1864 en van 1864-1865 zijn er krijgsverrichtingen geweest in het Z.O. van Borneo.
1 maart 1864 overgegaan bij het Garn. Bat. (Garnizoen Batavia ?) in de Z.O. afd. van Borneo.
17 maart 1866 overgeplaatst als ziekenoppasser bij de militaire administratie, hospitaal dienst,
19 mei 1866 geraakt, een schampschot onder den regter arm.

Wegens zwakte van het gezigtsvermogen op beide oogen, niet ontstaan door het uitvoeren van gewonden (niet goed leesbaar) of bij de dienst.

Afgekeurd.
18 oktober 1866 toegelegd een gangement 80 gulden 6 jaars betaalbaar in Nederland.

Per 1-12-1866 per schip Neptunus naar Nederland vertrokken en 2-4-1867 te Rotterdam aangekomen.

9 april 1867 een bronzen medaille toegekend, wegens trouwe dienst bij het KNIL. (meestal gebeurde dit na 12 jaren bij Cornelis Roodklif al na 6 jaren)

OPM.
Cornelis Roodklif pakt het burgerleven weer snel op 13-5-1869 te Oisterwijk.
(zie onderstaande gegevens)

Cornelis Roodklif, geb. Oisterwijk 18-12-1835, treinwachter, leerlooier, ex KNIL militair, overl. Udenhout 19-1-1898, Cornelis Roodklif wordt geëcht bij het huwelijk van zijn ouders, (Geert Jochems Roodklif en Agnette Hendriks Oisterwijk 28-1-1836) trouwt Oisterwijk 13-5-1869 Maria van Hoof, geb. Erp 29-11-1836, overl. Berkel 11-4-1901. Cornelis Roodklif geeft bij zijn huwelijk aan gepensioneerd te zijn.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonetta geb. Oisterwijk 26-3-1870
2. Helena geb. Oisterwijk 26-3-1870
3. Antonia Maria geb. Oisterwijk 23-3-1872
4. Arnoldus Cornelis geb. Oisterwijk 12-2-1874
5. Maria Helena geb. Oisterwijk 1-12-1876
6. Gerardus geb. Oisterwijk 16-2-1880.

Martien van Iersel, Zaltbommel 23 oktober 2019.

Geplaatst in Roodklif, Verhalen.