Een fries twijgje wor(s)telt in Brabantse bodem

1.
Gerrit Gerrits, (Garrit Garrit – Gerijts Gerijts), geb. Laaksum trouwt Warns 26-2-1688 Heerk Foogles, geb. Bakhuizen
Uit dit huwelijk wordt een zoon Gerrit geboren, die volgt onder 2.

2.
Gerrit Gerrits, (Garrit Garrit – Gerijts Gerijts), geb Laaksum ca. 1700, visser, trouwt Warns 25-11-1725, Reintje Loofs, d.v. Loof Cornelis en Janke Pieters.
Kinderen geboren te Laaksum allen R.K. gedoopt te Bakhuizen.
1. Am(n)icetus 29-11-1726
2. Her(r)ik 9-9-1729
3. Loof (Loeff) 29-6-1731 (hij volgt onder 3)
4. Heerijk 7-1-1734
5. Gerit(d) 23-6-1736
6. Heerike 15-10-1738
7. Jantje 21-11-1741
8. Cornelis 9-5-1744

Quotisatiekohieren 1749
Gerryt Gerryts, Hemelumer Oldeferd
Plaats: Scharl
Omschrijving: visscher
Gezin volw: 4 en kind: 4
Aanslag: 25-1-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Hemelumer Oldeferd, fol. 27

3.
Loof Gerrits, geb. Laaksum geb. Laaksum ged. Bakhuizen 29-6-1731, trouwt Bakhuizen
9-1-1769 Marijke (Marike) Joachims, d.v. Jochem Rintjes en Klaaske Wiebes.
Uit dit Huwelijk;
1. Joachim geb. Bakhuizen ged. Bakhuizen 9-4-1770 (hij volgt onder 4)
2. Gerrit geb Laaksum ged. Bakhuizen 7-12-1772
3. Wij(y)be geb. Laaksum ged. Bakhuizen 15-9-1775
4. Klaaske geb. Laaksum ged. Bakhuizen 18-5-1778, overl. Gem. Hemelumer Oldeferd
23-1-1848, wonende te Warns, weduwe van Dries Aukes. Opm. Klaaske ook Klaaske L
Visser genoemd. Klaaske trouwt Warns 20-11-1803 Dries Aukes jr, geb. Warns 27-11-1775 overl. Warns 17-5-1841.
5. Cornelia geb. Laaksum ged. Bakhuizen 25-10-1780

4.
Joachim Loofs, geb. Bakhuizen ged. Bakhuizen 9-4-1770, visser, neemt te Stavoren 6-12-1811 de familienaam Roodklif aan, woont te Scharl nabij “Het Roode Klif” (Reaklif) aan de Zuiderzeekust, trouwt Bakhuizen 12-5-1794 Eefke Willems, geb. Wijckel ged. R.K. Balk 30-8-1769, overl. Mirns en Bakhuizen 26-7-1841 d.v. Willem Jans en Geertje Harmens.
Joachim Loofs Roodklif, visserman, overl. Stavoren 19-3-1829, wonende te Stavoren, 59 jaar oud.

Reaklif

Monument bij Het Rode Klif, Reaklif.

Uit dit huwelijk;
1. Loof geb. Laaksum ged. Bakhuizen 24-4-1795, overl. Gem. Gaasterland 6-11-1845
50 jaar oud, werkman, wonende te Mirns en Bakhuizen, echtgenote van
Elizabeth Jurjens Scheuring.

Loof Jochems Roodklif, 33 jaar, boerenknecht, wonende te Mirns en Bakhuizen
trouwt 1ste Stavoren 14-5-1828 Fettje Hylkes Haringsma geb. Harich, 36 jaar, dienstmeid, wonende te Stavoren, dochter van Hylke Ymes Haringsma en Rinkje Sibles, dagloners te Oudega.

Uit dit huwelijk;
1. Jogchum geb. Gem. Hemelum Oldeferd 16-11-1829 overl. aldaar 15 min. oud.
2. Hylke geb. Gem. Hemelum Oldeferd 16-11-1829 overl. aldaar 1 uur oud.

Loof Jochems Roodklif, 47 jaar, boerenknecht, wonende Mirns en Bakhuizen, trouwt 2de Gem. Gaasterland 19-4-1843
Elizabeta Jurjens Scheuning (Lijsbet Jurjens Schouing), 32 jaar, geb. Balk, wonende te Mirns en Bakhuizen, dochter van Jurjen Scheuning en Beerentje Lammerts.

Uit dit huwelijk;
1. Jochem geb. Gem. Gaasterland, 15-9-1843,
overl. Gem. Gaasterland 16-7-1846 2 jaar oud.
ouders wonende te Mirns en Bakhuizen.

Elizabeta Jurjens Scheuning, overl. Gem. Gaasterland 8-12-1862, wonende te Mirns en Bakhuizen, weduwe van Harmen Lammerts Roothof. Hun huwelijk vond plaats Gem. Gaasterland 26-7-1848, wonende te Mirns en Bakhuizen.

2. Willem geb. Laaksum ged. Bakhuizen 25-10-1796 (?), overl. voor 1798 (?)
3. Willem geb. Laaksum ged. Bakhuizen 13-1-1798, overl. 29-7-1823 Gem. Hemelumer Oldeferd, 25 jaar oud, ongehuwd, visser, wonende te Laaksem.
4. Wibe geb. Staveren ged. Bakhuizen 10-6-1801, overl. Gem. Gaasterland, Bakhuizen, 3-9-1829, ongehuwd. 28 jaar.
5. Gerrit (Geert) geb. Laaksum ged. Bakhuizen 28-11-1806 (hij volgt onder 5)

5.
Geert Jochems Roodklif, geb. Laaksum ged. Bakhuizen 28-11-1806
Waarschijnlijk tengevolge van de Belgische afscheiding in 1830 komt hij met de Friesche Schutterij naar Noord Brabant.
Geert Jochems Roodklif tr. Oisterwijk 28-1-1836 Agnetta Hendriks, geb. te Huikelom
25-6-1811 d.v. Roelof Hendriks en Johanna Margarethe Rense (Reintzen).
Geert krijgt voor dit huwelijk zowel toestemming van de kolonel van genoemde schutterij
als van zijn moeder Eze Willems Steenbergen. Voorts erkent hij volgens de huwelijksakte het op 18-12-1835 te Oisterwijk geboren kind Cornelis, Na het overlijden van zijn vrouw Antoinetta Hendriks, Oisterwijk 29-5-1849, vertrekt Geert Jochems Roodklif weer naar Friesland, waar hij te Oudega gemeente Hemelum Oldeferd 29-4-1856 overlijdt, onder de naam Roodklijt, zonder beroep doch gedomicilieerd te Oisterwijk Nbr.

Uit dit huwelijk;
1. Cornelis geb. Oisterwijk18-12-1835 ( hij volgt onder 6)
2. Adriana geb. Oisterwijk 14-3-1838, overl. Tilburg 10-6-1913
trouwt op 61 jarige leeftijd Tilburg 23-8-1899 Gerardus Wijnans.
3. Jacoba Roodklif geb. Oisterwijk 1-11-1841, overl. Oisterwijk 23-1-1892 als
Jacoba Roodklijf, Jacoba Roodklijf trouwt Oisterwijk 23-1-1892 Petrus van de Berg.

6. Cornelis Roodklif geb. Oisterwijk18-12-1835 tr. Oisterwijk 13-5-1869 Maria van Hoof
geb. Erp 29-11-1836 d.v. Arnoldus van Hoof en Helena van Doorn.

Uit dit huwelijk;
1. Helena geb. Oisterwijk 26-3-1870, overl. Oisterwijk 26-3-1870

2. Antoinetta geb. Oisterwijk 26-3-1870, overl. Oisterwijk 26-3-1870

3. Antonetta Maria geb. Oisterwijk 23-3-1872, trouwt Udenhout 8-11-1911
Henricus Petrus van Hoof, Antonetta Maria Roodklif
overl. ‘s-Hertogenbosch 1-7-1936.

4. Arnoldus Corneli(u)s geb. Oisterwijk 12-2-1874 trouwt Udenhout 26-6-1906,
overl. Hilvarenbeek 26-10-1943.
Jacoba van de Laar, geb. Oost-West-Middelbeers 24-1-1878,
overl. Hilvarenbeek 18-9-1955
Uit dit huwelijk;
1. Maria Helena geb. Udenhout 26-3-1907, overl. Berkel Enschot 24-2-1991.
2. Helena Cornelia geb. Udenhout 14-4-1910, overl. 3-1-1984,
weduwe van Jo de Jong.
3. Cornelia Jacoba geb. Udenhout 1-10-1917

5. Maria Helena Roodklif, geb. Oisterwijk 1-12-1876, overl. Udenhout 6-12-1912.
trouwt Berkel Enschot 21-5-1901 Josephus van Iersel geb. Udenhout, overl.
Udenhout 11-4-1956.

6. Gerard (Gerrit) geb. Oisterwijk 16-2-1880, overl. Tilburg 8-6-1933,
doch wonende te Berkel Enschot, wethouder aldaar. trouwt Vlijmen 5-11-1907
Elisabeth van Helvoort, geb. Vlijmen 8-10-1873, overl. 20-5-1935, dochter van Leonardus van Helvoort en Agnes Fransen.
Uit dit huwelijk;

1. Cornelis Leonardus Petrus geb. Berkel Enschot 16-10-1908,
trouwt Berkel Enschot 7-5-1936 Alida Wilhelmina Maria Dalderop
geb. ‘s-Hertogenbosch 9-1-1911 dochter van Elles Johannes Dalderop
en Anna Johanna Siecama.
Uit dit huwelijk;
Rosalie Maria Elisabeth Gerdina geb. Tilburg 12-1-1946, trouwt
Franciscus Adrianus Aloysius Maria van Rijen, geb. 22-3-1943.

2. Leonardus Maria geb. Berkel Enschot 17-5-1913 getrouwd met
Mia Pauli
Uit dit huwelijk;
1. Kitty

3. Marinus Adrianus Hubertus Henricus geb. Berkel Enschot 11-6-1914,
overl. Tilburg 7-11-1977, trouwt Juliana Henrica Francisca Boogmans,
geb. Tilburg 5-6-1912, overl. 26-6-1995 dochter van Michiel Boogmans en Maria Petronella van Mackelenbergh, overl.
Uit dit huwelijk;
1. Michel getrouwd met Hanny van Dun, geb. Tilburg
Uit dit huwelijk;
Esther 1971
Isabelle 1974 (tweeling)
Virgenie 1974 (tweeling)

2. Gerard getrouwd met Marga Haase, geb. Tilburg
3. Els (Elizabeth) geb. Tilburg
4. Marij geb. Tilburg
5. Marjolein geb. Tilburg gehuwd met Henk van Willegen, Henk overl. 2009.

 

Zaltbommel, 20 juli 2015.

Martien van Iersel, kleinzoon van Leentje (Maria Helena) Roodklif.

Opm. geboorte data van de jongste generatie zijn niet vermeld, om privacy redenen.

Geplaatst in Roodklif.