Martinez

De naam van deze website is ontleend aan de broer van mijn moeder, als eerbetoon. Adrianus Scholtze geboren te Rijen 27 mei 1906. Als zoon van Martinus Scholtze en Petronella Kin. Bij zijn intrede bij de fraters van Tilburg wilde hij de naam frater Martinus aannemen als eerbetoon aan zijn te jong overleden vader. Helaas was er al een frater Martinus binnen de congregatie, zodat zijn kloosternaam Martinez werd.

Over de heilige St. Martinus die zijn mantel deelde met een arme bedelaar wil ik u het volgende vertellen.

Martinus

Martinus (316-397) werd geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. Toen hij achttien was, liet hij zich dopen. Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Daar werd hij op 11 november begraven. Martinus werd om zijn liefdadigheid al spoedig vereerd. Zijn tijdgenoot Sulpicius Severus schreef een leven van de heilige. Daarin wordt verteld hoe Martinus als Romeins soldaat voor de poorten van Amiens een bedelaar tegenkwam, die het koud had. Martinus trok zijn zwaard, sneed zijn rode mantel in twee├źn en schonk een helft aan de bedelaar.
Martinus werd onder andere patroon van de armen.
De verering van Martinus bleef niet beperkt tot Frankrijk, waar enkele duizenden kerken aan hem gewijd zijn, maar verspreidde zich over heel Europa. In Nederland zijn er enkele tientallen Sint-Maartenskerken en of Martinuskerken.

Geplaatst in Herkomst.