Roodklif

Een fries twijgje wor(s)telt in Brabantse bodem

1. Gerrit Gerrits, (Garrit Garrit – Gerijts Gerijts), geb. Laaksum trouwt Warns 26-2-1688 Heerk Foogles, geb. Bakhuizen Uit dit huwelijk wordt een zoon Gerrit geboren, die volgt onder 2. 2. Gerrit Gerrits, (Garrit Garrit – Gerijts Gerijts), geb Laaksum ca. 1700, visser, trouwt Warns 25-11-1725, Reintje Loofs, d.v. Loof Cornelis en Janke Pieters. Kinderen geboren […]

Geschiedenis van Laaksum

Men is het er niet over eens of Laaxum als een dorp moet worden beschouwd dan wel – net als Scharl – als een buurtschap van Warns. Laaxum is wel beschreven als het kleinste vissersdorpje van Europa. Laaxum werd in 1325 Laxnum en in 1487 Laexum genoemd. In 1345 kwam een legertje van graaf Willem […]

Geschiedenis van Bakhuizen

In 1412 komt de naam voor als Backhysen. Het zal zijn naam te danken hebben aan de Friese mansnaam Bakke, ook wordt de naam vermeld als Baccahuzen. Als streek naam kan de naam mogelijk veel ouder zijn, het “Bakhusterheech”, een 7 meter hoge keileem heuvel deel uitmakend van het Mirnser klif en “Bakhusterwad”, een wadden […]

Geschiedenis van Scharl

Scharl is een buurstschap en is al in de 14e eeuw ontstaan. Scharl ligt vlak bij het IJsselmeer en behoort tot het dorpsgebied van Warns. Andere in de buurt gelegen plaatsen zijn de buurtschap Laaxum (of Laaksum) en het stadje Stavoren. Zuidzijde Scharl met klokkenstoel

Wetenswaardgheden

1825 Vol 10 nr. 131. 19-04-1825. Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren verkoopt Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Laxum, huis en erf c.a. aan de Smidstraat, 19 Wijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten. Nu door Salling Saskers de […]

Roodklif

De familie Roodklif die op deze site voorkomt, vind haar oorsprong in Friesland en wel het Gaasterland. Het was een vissersfamilie die viste op de Zuiderzee vanuit de haven van Laaxum. Laaxum ligt aan de zuidwest zijde in de omgeving van Scharl en Warns. Aan de zuidwest zijde bevonden zich drie kliffen, dit zijn natuurlijke […]

Cornelis Roodklif bij het KNIL.

Mijn oom P.C. van Iersel schreef op verzoek van zijn zoon Harrie wat familievertelsels op, hij begint als volgt: Ik had Harrie een paar blaadjes met wat gebabbel gegeven. Zijn reactie: “Vader waarom schrijft u niet”. Zijn schuld dus als ik jullie verveel. Na wat inleidende woorden komt hij met het volgende verhaal over zijn […]

Levensverhaal van Maria Helena Roodklif

Het levensverhaal van Maria Helena Roodklif, roepnaam Leentje. Maria Helena werd geboren aan de Lind te Oisterwijk 25-11-1876 als dochter van Cornelis Roodklif, leerlooier, en Maria van Hoof. Maria Helena kwam 19-6-1884 van Berkel naar Udenhout. Maria Helena gaat 6-7-1892 van Udenhout naar Amsterdam en 18-3-1893 vanuit Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch. Ze werkte te Amsterdam als […]

(Gegevens zijn verkregen via Anton Musquetier zijn site Altijd Strijdvaardig).