Uitleg kwartierstaat

De kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van wettige voorouders van een bepaalde persoon.
De persoon van wie de kwartierstaat uitgaat noemt men de kwartierdrager (= probandus).
Doorgaans heeft deze kwartierdrager twee (wettige) ouders, vier groot ouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders enz.
De vier grootouders noemt men in de genealogie de vier kwartieren, een naam die is ontleend aan de heraldiek.
De kwartierdrager vormt in de kwartierstaat de 1ste generatie, zijn/haar ouders de 2de generatie, zijn haar grootouders de 3de generatie enz.
De probant krijgt in de kwartierstaat nummer 1 toegewezen, zijn of haar vader nummer 2, zijn of haar moeder nummer 3. Zo kan men in het oneindige door blijven nummer.
De vader heeft altijd een even nummer, de moeder altijd een oneven nummer. Voor de vader komt men dan uit op de volgende nummers, 2,4,8,16,32,64,128,256 enz.
De echtgenotes van de vader krijgen altijd een oneven nummer dus 2+1, 4 +1, 8+ 1, dus het wordt dan 3, 5, 9, 17, 33, 64, 129, 257 enz. men kan met deze formule altijd terug rekenen naar de probant of door het even getal steeds te delen door 2, of door het oneven getal te verminderen met en vervolgens te delen door 2. Men kan natuurlijk ook vooruit rekenen door het kwartiernummer steeds met 2 te vermenigvuldigen en door voor de vrouwelijke lijn de uitkomst te vermeerderen met 1.

Indeling kwartierstaat

Benaming Kwartiernummers
01 Probant 1
02 Ouders 2 – 3
03 Grootouders 4 – 7
04 Overgrootouders 8 – 15
05 Betovergrootouders 16 – 31
06 Oudouders 32 – 63
07 Oudgrootouders 64 – 127
08 Oudovergrootouders 128 – 255
09 Oudbetovergrootouders 256 – 511
10 Stamouders 512 – 1.023
11 Stamgrootouders 1.024 – 2.047
12 Stamovergrootouders 2.048 – 4.095
13 Stambetovergrootouders 4.096 – 8.191
14 Stamoudouders 8.192 – 16.383
15 Stamoudgrootouders 16.384 – 32.767
16 Stamoudovergrootoudersd 32.768 – 65.535
17 Stamoudbetovergrootouders 65.536 – 131.071
18 Edelouders 131.072 – 262.143
19 Edelgrootouders 262.144 – 524.287
20 Edelovergrootouders 24.288 – 1.048.575

Zo kan men verder gaan in de nummering door het getal steeds met 2 te vermenigvuldigen.
Ook kan men terug rekenen door het even getal steeds door 2 te delen en het oneven getal met 1 te verminderen en daarna steeds door 2 te delen. Men komt dan altijd uit bij de probant.