Stamreeks

Deze stamreeks is mede tot stand gekomen door uitwisselijg van gegevens met;
Maria Gorissen, Henk Coolen en Harrie. van Iersel samensteller van het boek “ De familie van Iersel “ in Udenhout en omgeving. De heer Harrie van Iersel gaf (telefonisch) toestemming zijn gegevens over te nemen.
Voor deze onmisbare hulp mijn hartelijke dank.

Martien van Iersel
Zaltbommel februari 2009

GENERATIE EEN.

In de hertoglijke cijnsboeken van de cijnskring Oisterwijk van 1340 en 1380 staan Jan van Eersel vermeld.
Mogelijk is het de stamvader van deze familie. De jaarlijks aan de Hertog van Brabant verschuldigde cijnsen moesten hier betaald worden op St. Thomasdag, 21 december.
Op 20-04-1446 delen de kleinzoons van Jan van Eersel. Aert en Wouter zonen van wijlen Jan geheyten van Eersel.
Staan aan hun broer Zeger onder meer een pacht van 11 lopen rogge af uit een stuk land in Westilborch in een stede geheyten ‘ die Laersche ackeren” hodende aan die Hoeghe Brake. Dat Janne zoen quondam Jan Stynen anders geheyten van Eersel tegen een erfpacht uitgegeven had.
Van Eersel dient in deze akte als verduidelijking want in 1433 staat er bij de doorverkoop van dit stuk land als vroegere eigenaar Janna Jan Stinen soen. De verwijzing Stinen is mogelijk een verwijzing naar zijn moeder Christina?

Jan van Iersel, ook genaamd Jan Stijen, van Jan zijn twee kinderen bekend
Jan van Iersel trouwt Heilwig Jan-Rode Zegers
Katelijn (onzeker) trouwt Laureis Jan Vannis. Van dit echtpaar zijn zes kinderen bekend.

GENERATIE TWEE.

Jan Jan van Iersel overl. voor 13-05-1426, trouwt Heilwig Jan-Rode Zegers van Westilborch dochter van Jan Rode-Zegers en Yda Aart Moelneers
Heilwig overl. voor 13-05-1426.

Op 05-06-1433 blijkt dat ‘Janne Jan Stinen zoen en sien nacomelingen”recht hebben op een erfpacht van 11 lopen rogge die betaald moeten worden uit die Laersche ackeren aan de Hoghe Brake en land erbij te Tilburg.

Wanneer op 20-04-1446 de drie zonen Zeger, Wouter en Aart aan elkaar de erfenis van hun vader overdoen, zien we behalve landerijen in West Tilburg, het huidige Tilburg, ook land te Udenhout. Daarnaast had hij zijn kapitaal belegd in enkele erfpachten.

Uit dit huwelijk geboren, Wouter geb. voor 1419 overl. voor 29-09-1481 trouwt Heilwig Aert van den Brekele, dochter van Aert van den Brekele en Elisabet Jan van de Wiel.
Aart trouwt Elisabeth Jan van Gorcum.
Zeger geb. voor 1422.

GENERATIE DRIE.

Aart Jan van Iersel overl. voor 14-03-1515
trouwt voor 1452 Elisabeth Jan van Gorcum ook genaamd van Werden dochter van Jan Aarts van Gorcum en Aleit?

De eerste vermeldingen van Aart zijn van 1444. Hij heeft dan 6 lopen rogge uit land te Udenhout in de Kudel en nog een pacht uit een huis aldaar.

Aart van Iersel verkoopt in 1452 met andere erfgenamen van zijn schoonvader Jan van Gorcum land te Haaren.

Over een reeks van jaren is Aart van Iersel pachter van de tienden van de abdij van St. Geertrui te Leuven die de Oisterwijkse parochie kerk bedient.

Uit dit huwelijk geboren, Jan trouwt Adriana Jan Melis Walraven
Heilwig ? trouwt Wijtman Gerit Willem Heinen
Adriaan trouwt Katelijn Wouter Loer
Katelijn trouwt Henrik Aart van der Hoeven
Aleit trouwt Jan Jan Langerbeen.

GENERATIE VIER.

Jan Aart van Iersel overl. voor 10-05-1518, wonende te Udenhout
trouwt na 1471 Adriana Jan Melis Walraven, dochter van Jan Melis Jan Walraven en Geertruit Laureys Vannys.

In 1496 koopt Jan Beemd den Riedonck te Udenhout.

Jan pacht in navolging van zijn vader, in 1485 en 1486 de Berkelse tiende.

Uit dit huwelijk geboren, Joost trouwt Marie Wijtman Gerit Willems
Jan trouwt 1ste Margriet Ariaan Sterts
Jan trouwt 2de Margriet Gijsbert van Buerden
Adriaan trouwt Margriet Antonis Meeus Otten
Zeger trouwt 1ste Catharina Jan Hessels
Zeger trouwt 2de Peterke Jans de Molder
Heilwig trouwt Gijsbert Hendrik Zegers
Jenneken
Elisabeth.

GENERATIE VIJF.

Joost Jan van Iersel overl. voor 18-03-1556 wonende te Udenhout
trouwt Marie Wijtman Gerit Willems dochter van Wijtman Gerit Willemszoon en Engel Gerit van der Schoor.

Op 13 -05-1511 is Joest van Erssel een van de geburen van Udenhout en Berkel die de kerkmeesters geld toezeggen voor de timmering van de Oisterwijkse kerk.

Op 15-08-1542 wijzen de dorpen Enschot, Udenhout en Berkel afgevaardigden aan om met Oisterwijk te onderhandelen over de gezamenlijke brandschatting dia aan de dingbank van Oisterwijk is opgelegd. Namens Udenhout is een der afgevaardigden Joost van Iersel.

Uit dit huwelijk geboren, Wijtman trouwt Marie Peter Arien Sterts de oudste
Jan de oudste trouwt Marie Embert Goossen van der Borcht
Jan de jongste trouwt Henriksken Peter Ariaan Sterts
Elisabet trouwt Jan Gijsbert Jan van Buerden
Aleit trouwt 1ste Lambert Henrik van Heze
Aleit troowt 2de Adriaen Gerit Huben.

GENERATIE ZES.

Jan Joost van Iersel de oudste, overl. voor 21-01-1588, wonende te Udenhout
trouwt Marie Embert Goossen van der Borcht , dochter van Embrecht Goossen Embrecht van der Borcht en Hase Peter Kempelants.

Jan koopt met zijn schoonbroer in 1557 een hoeve met schaapskooi aan ’t Winkel in Udenhout.
Jan erft in 1565 van zijn schoonouders een huis met een schaapskooi en 5 lopense land in de Biesemortel te Udenhout.

Uit dit huwelijk geboren, Adriaan de oudste trouwt 1ste Henriksken Adriaaan Aertsse
Adriaan de oudste trouwt 2de Oisterwijk 07-06-1612 Cornelia Marten Adriaen Geritse
Adriaan de jongste trouwt 1ste Adriana Antonis Gijsberts
Adriaan de jongste trouwt 2de voor 1599 Maria Adriaan van Gorchum
Jan
Embrecht trouwt Marie jan Corsten van Ele
Peter
Aart trouwt Anna Jan Brekelmans
Marie trouwt Corstiaan Gijsbert van Ghierle
Aleit trouwt Goyaart Jan Goyaarts.

GENERATIE ZEVEN.

Adriaan Jan van Iersel de jongste, overl. 06-03-1633, trouwt 1ste Adriana Antonis Gijsberts
uit dit huwelijk geboren, Jan trouwt Oisterwijk 10-02-1609 Peterken Willem Adriaan Brekelmans

Adriaan Jan van Iersel de jongste trouwt 2de voor 1599
Maria Adriaan van Gorchum overl. Udenhout 06-03-1632 op ’t Hooghout, dochter van Adriaan Cornelis Henrikvan Gorcum
En Elisabeth Peter Huyben.
Uit dit huwelijk geboren, Adriana trouwt Oisterwijk 20-04-1619 Henrik Claas Scheyven
Heilken trouwt Oisterwijk 21-06-1618 Peter Henrik Goyaerts
Adriaen trouwt Helvoirt 14-02-1621Catharina Herman Aart Hermans
Cornelis de oudste trouwt 1ste Oisterwijk 21-01-1634 Marijke Jan Goyaert Priems
Cornelis de oudste trouwt 2de voor 30-12-1638 Maria Peter Herik Emmen (Vermeer)
Marie ged. Oisterwijk 06-04-1598 trouwt voor 15-10-1633 Joost Henricx
Gijsbert ged. Oisterwijk 22-06-1600 trouwt Oisterwijk 12-09-1627 Cornelia Aart Adriaan Aarts Thoniss
Elisabeth ged. Oisterwijk 15-06-1603 trouwt Oisterwijk 24-01-1634 Antonis Jan Goyart Pulskens
Marie ged. Oisterwijk 28-08-1605 trouwt Cornelis Adriaan Claas Scheyven
Jan ged. Oisterwijk 01-07-1607 trouwt Oisterwijk 24-01-1634 Elisabet Jan Peter Willems
Cornelis de jongste ged. Oisterwijk 08-05-1613 trouwt Oisterwijk Jenneke Aart Adriaan Aart Thonis.

GENERATIE ACHT.

Cornelis Adriaan van Iersel de jongste, ged. Oisterwijk 08-05-1613
trouwt Oisterwijk 21-01-1634
Jenneke Aart Adriaan Aart Thonis, dochter van Aart Adriaan Aart Thoniss en Maria Jan Bastiaan van Engelant.

In een deling van zijn schoonouders krijgt Cornelis 30-04-1657 een aanstede waarop een huis met 2 lopense 20 ½
roeden land te Udenhout opt Winckel.

Uit dit huwelijk geboren, Catharina trouwt Oisterwijk 18-01-1660 Jan Jan van de Pasch
Adriana trouwt trouwt Oisterwijk 11-05-1664 Willem Claas Willems Verhoeven
Jan Cornelis trouwt 1ste Oisterwijk 02-05-1667 Maria Jan Geerts de Kort
Jan Cornelis trouwt 2de Oisterwijk 29-12-1671 Deliana Cornelis Aart de Lepper
Maria trouwt Oisterwijk 22-02-1667 Gevert Jan de Cort

GENERATIE NEGEN.

Jan Cornelis Ariaens van Iersel trouwt Oisterwijk 02-05-1667
Maria Jan Geerts de Kort, dochter van Jan Gerit de Kort en Maria Cornelis Berthens
Uit dit huwelijk geboren, Jenneken trouwt Dingeman Jan Pessers
Jan trouwt 1ste Oisterwijk (ondertrouw) 18-01-1687 Adriaentje Jan Cornelis Pessers
Jan trouwt 2de Oisterwijk (ondertrouw) 30-06-1703 Jenneke Peter Marcelis Huijbers
Jan trouwt 3de Oisterwijk (ondertrouw) 12-05-1708 Maria Adriaan Thomas van de Wouw

Jan Cornelis Ariaens van Iersel trouwt 2de Oisterwijk 29-12-1671
Deliana Cornelis Aart de Lepper, overl. 17-01-1690

GENERATIE TIEN.

Jan Jan van Iersel J.M. trouwt februari 1687, ondertrouw 18 januari 1687 te Oisterwijk met;
Adriaentje Jan Cornelis Pessers J.D.
Beide wonende te Enschot.
Uit dit huwelijk geboren, Cornelia van Iersel, gedoopt te Tilburg 13-07-1691, doopgetuige
Joanna Janssen van Iersel.

Jan Jan van Ierssel momboir en Cornelis Jan van Heukelom toesiener over Cornelia, onmondig kind van Jan Jan van Iersel en Adriaentje Jan Pessers. Oisterwijk 29-12-1707.(80r).

Jan Jan van Iersel trouwt voor de tweede maal als weduwnaar,juli 1703, ondertrouw 30 juni 1703 te Oisterwijk met;
Jenneke Peter Marcelis Huijbers J.D.
Beide wonende te Enschot.
Uit dit huwelijk geboren, Peter ca 1703 te Enschot (**)
Adriaen ca 1706 te Udenhout , beide mondige zonen w. Jan Jan Cornelisse van Iersel.

Marcelis Peter Marcelis Huijbert momboir en Jan Jan van Ierssel toesiener over Adriaen en Peter kinderen van Jan Jan van Iersel en Jenneken Peter Marcelis Huijbert.
Jan Jan van Iersel heeft geweigerd de eed af te leggen.
Jan Jan van Iersel legt later alsnog de eed af.
Jan Jan van Iersel toesiener met ingang van 3 december 1716.

Jan Jan van Iersel trouwt voor de derde maal, mei 1708, ondertrouw 12 mei 1708 te Oisterwijk met;
Maria Adriaan Thomas van de Wouw J.D, dochter van Adriaen Thomas van de Wouw en Josijntje.
Beide wonende te Enschot op Riddershof
Uit dit huwelijk geboren, Wouter ca 1708 te Tilburg
Adriaen ca 1709 (*)
Jan ca 1710 te Enschot
(*) Adriaen was voogd bij de kinderen van Wouter Jan van Iersel, Tilburg 15-08-1761
Maria, doop get. bij de kinderen van Wouter
Adriana, doop get. bij de kinderen van Wouter

Peter Jan, deze Peter Jan (**) is getuige bij het huwelijk van zijn broer Wouter. Tevens is Peter Jan van Iersel getuige van het huwelijk van Jan van Iersel en Maria van Erven 29-09-1752
(Jan* was dus een oomzegger) te Tilburg.

Wouter Jan, deze Wouter Jan trouwt 1ste 07-12-1732 te Tilburg met Marij Jan Cornelis Tureling.

Adriaen Jan, deze Adriaen Jan wordt als momber (voogd) genoemd van de minderjarige kinderen van Wouter van Iersel en Marij Tureling.
Tilburg 15-08-1761.

GENERATIE ELF.

Wouter Jan van Iersel j.m. (j.m./jonge man) 25 jaar geassisteert met zijn halve broeder Pieter Jan* van Iersel, instaande voor het consent (consent = toestemming) van zijn moeder trouwt te Tilburg N.H. 07-12-1732 met
Marij Jan Cornelis Tureling j.d. ( jonge dochter) 24 jaar dochter van Johannes Cornelis Tuerlinghs en Wilhelmina Johanna Leemans, haar ouders overleden, geassisteert met haar neef Augustijn Mutzers, beiden geboren te Tilburg en wonende aan de Oosten Heikant.
Maria Teurling is overleden te Tilburg 07-05-1755, 45 jaren oud.
Wouter Jan van Iersel overleden te Tilburg 18 januari 1800, 93 jaren oud. (leeftijd herleidt aan huwelijksakte)

Wouter Jan van Ierssel trouwt 2de te Tilburg
15-08-1761 met Willemijn Jan de Rooij meerderjarig, j.d. beiden wonenden aan de Hasselt.
Willemijn Jan de Rooij overleden te Tilburg 16-04-1764

Wouter Jan van Ierssel trouwt 3de Tilburg
20-07-1767 met Maria Peter Hendrix weduwe van Peter Couwenberg geboren te Loon op Zand en overleden te Tilburg 28-02-1772.

Uit de drie huwelijken zijn de volgende kinderen geboren te Tilburg.

28-01-1734 Joannes*** get. Maria van Iersel

07-03-1737 Wilhelmina**** get. Francisca Mutzaertz
Zij trouwt te Tilburg 30-10-1763 Christoffel de Beer.
en is overleden te Tilburg 20-02-1788, 50 jaren oud.

16-01-1740 Joanna Maria get. Adriana van Iersel
Overleden te Tilburg 03-02-1740, 18 dagen oud

29-03-1741 Adrianus get. Theresia Tuurlinckx
Van beroep wever.
Hij trouwt 1ste te Tilburg 29-08-1762 met Geerdina van Stockum, uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.
Hij trouwt 2de maal te Oisterwijk met Josijna Peter de Jong weduwe van Jacobus Heesters. uit dit huwelijk werden ook
7 kinderen geboren.
Adrianus is overleden te Tilburg 29-03-1811, 70 jaren.

21-10-1744 Norbertus get. Maria van Iersel
Van Norbertus zijn geen nadere gegevens bekend.

10-12-1747 Petrus get. Adriana van Iersel
Overleden te Tilburg 06-05-1762, 14 jaar oud.

21-07-1750 Joannes Bapt. get. Wilhelmina van Iersel
Van beroep wever.
Hij trouwt te Tilburg 22-02-1773 met Anna Verrip weduwe van Cornelis Adriaan Doomen uit het huwelijk met Joannes Baptist zijn 3 kinderen geboren.
Joannes Baptist overleden te Tilburg 17-04-1816, 65 jaren oud.

28-09-1753 Joanna Maria get. Adriana van Iersel
nomine Maria van Erven * (nomine/namens)
Zij trouwt te Tilburg 15-12-1776 met Hendrikus Janssens
Van beroep schrobbelaar, uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.
Joanna Maria overleden te Tilburg 02-05-1825, 71 jaren oud.

29-06-1762 Anna Maria** get. Wilhelma van Iersel
Zij trouwt te Tilburg 19-07-1795 met Peter Gerard in ’t Groen, uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
Anna Maria overleden te Tilburg 23-04-1798, 35 jaren oud.

20-04-1768 Adrianus get. Wilhelma de Beer
Van beroep fabrikant.
Hij trouwt te Tilburg 24-04-1797 met Johanna Maria de Jong
uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
Adrianus overleden 01-02-1842 73 jaren oud.

* Maria van Erven is mogelijk de echtgenote van bovengenoemde
Jan van Iersel
** Anna Maria van Iersel is mogelijk de getuige bij het doopsel
van Joannes van Iersel te Drunen 18-01-1787.
**** Wilhelmina mogelijk getuige bij de doop van Franciscus van Iersel 15-11-1760.

15-08-1761 worden Justinus Jan Mutsaers momber (momber/ voogd) en Adriaen Jan van Iersel toesiener over de nog vijf minderjarige kinderen van wijlen Maria Theresia Teurlincx daar vader af is Wouter Jan van Iersel

Bij het overlijden van Wouter Jan van Iersel 18-01-1800 te Tilburg komt men tot een erfdeling (Tilburg RA 459, akte 85 3 maart 1800) Adriaen en Jan Baptist van Iersel, Hendrik Jan Janssens als in huwelijk hebbend Johanna Maria van Iersel, Adriaan Wouter van Iersel den jonge, mitsgaders (mitsg./ alsook)
Peter van Iersel en Jan Jan van Iersel kinderen en erfgenamen van wijlen Wouter van Iersel, cedunt (cedunt/ afstand doen) aan Jan Baptist van Iersel en Adriana de Jongh een half huijs aan den
Oostenkant, scheidende op de graat van de schouw, 2.5 lopensaet aan den Hasselt, aldaar grenzend aan de Oostkant van Adriaan Wouter van Iersel. etc.

GENERATIE TWAALF.

Johannes van Iersel j.m. oud 23 jaren*** ,geboortig van Tilborg, wonende aan de Stockhasselt, sijnde altijd Rooms geweest geassisteert met zijn oom Peter Jan* van Iersel uitstaande voor
’t consent van de vader trouwt 29-09-1752 te Tilburg
met Marie van Erven j.d. oud 25 jaren geboortig van Tilborg, wonende aan de Stockhasselt sijnde altijd Rooms geweest, dochter van Petrus van Erven en Joanna Oerlemans,de ouders overleden, geassisteert met haar broeder Johannes van Erven en ’t selve medegetuijgen en getrouwt den den 29 september 1752 de trouw attestatie overgegeven. (attestatie = verklaring)
*** De genealogische bewijslast in deze generatieopvolging heeft zijn zwakte in de leeftijdsopgave van Johannes van Iersel, alhoewel het heel goed mogelijk is dat men zijn eigen leeftijd niet goed wist. Dit komt bij latere generaties ook nog voor.

Kinderen geboren te Tilburg;

25-05-1753 Gijsbert get. Adriana van Iersel, mogelijk overl. Tilburg 08-03-1784
22-01-1755 Petrus get. Maria van Iersel
trouwt Tilburg 01-03-1778 Johanna Janssens
27-07-1757 Joannes get. Joanna Schoenmakers, zie generatie dertien
15-11-1760 Fransiscus get. Wilhelma van Iersel overl. Tilburg 24-09-1761

15-06-1761 is te Tilburg overleden Maria van Erven, huijsvrouw van Jan van Iersel, laat kinderen na, Stockhasselt.

24-09-1761 komt te Tilburg Stokhasselt te overlijden Francis Jan Wouter van Iersel met als vermelding halfouders dit wil zeggen dat een van beide ouders reeds overleden is. Ook de volgorde van de naam doet vermoeden dat hier de geslachtslijn is; Francis, zoon van Jan, zoon van Wouter.

Jan van Iersel is overleden 01-10-1764, met de vermelding kinder Hoeve ( hij stierf in de herdgang Hoeveen laat kinderen na), in latere aktes wordt steeds deze datum van overlijden genoemd. Bij het huwelijk van zijn zoon Petrus van Iersel met Johanna Janssens te Tilburg op 01-03-1778 is in de huwelijksakte vermeld dat de ouders waren overledenen en dat voor de kinderen van Iersel van Erven geen voogden benoemd waren.

GENERATIE DERTIEN.

Op 8 mei 1786 werd attestatie gegeven te Drunen naar Helvoirt dat de huwlijkse voorstellingen van Jan Janse van Eersel j.m. gebooren te Tilborg en wonende te Drunen, en Maria Janse van Broekhoven j.d. geb. in den Udenhout, dochter van Johannes van Broekhoven en Adriana van Laarhoven en woonende te Helvoirt alhier drie maalen geproclameert zijn.

1786 den 22 April zijn in wettigen ondertrouw te Helvoirt opgenomen Jan Jansen van Iersel j.m. geb: te Tilburg en wonende te Drunen en Maria Jansen van Broekhoven j.d. en wonende alhier, en sijn den 9 Maij in den huwelijksenstaat bevestigt.

De voornoemde echtelieden laten hun zoon Johannes dopen
18-01-1787 R.K. te Drunen, doopgetuigen **Anna Maria van Iersel en Johannes van Broekhoven
Voornoemde Johannes is overleden te Drunen 12-02-1787.
31-12-1796 werd te Helvoirt hun tweede zoon Johannes R.K. gedoopt, doopgetuige Adriana Petri van de Voort familie van moederszijde.
2 juni 1812 is te Berkel Enschot overleden Jan van Iersel 56 jaren zoon van Johannes van Iersel en Maria van Erven.
23 januari 1822 is te Berkel Enschot overleden Maria van Broekhoven 61 jaren weduwe van Jan van Iersel, dochter van Johannes van Broekhoven en Adriana van Laarhoven.
Hier wordt de generatie door een persoon in de mannelijke lijn voortgezet

GENRATIE VEERTIEN.

Johannes van Iersel geboren te Helvoirt 31-12-1796
trouwt 17-02-1822 te Berkel voor de burgerlijke stand met Johanna Maria de Bekker dochter van Joannes de Bekker en Adriana van de Schoor geboren te Udenhout 16-5-1795.

In de huwelijkse bijlagen is een keuringsrapport te vinden van Johannes van Iersel voor de nationale militie. Deze Johannes lootte nummer vier en blijkt niet te zijn opgeroepen voor de militaire diensplicht.
Er worden de volgende kenmerken opgegeven;
Lengte 705
Aaangezigt Ovaal
Voorhoofd Breed
Oogen Bruin
Neus Groot
Mond Groot
Kin Rond
Haar Bruin
Wenkbrouwen Groot

In de huwelijkse bijlagen wordt tevens de relatie gelegd met het echtpaar Johannes van Iersel en Maria van Erven zijnde de grootouders van de bruidegom.

Kinderen geboren te Berkel:
get.d.w.z. doopgetuigen dit om de familie relaties kenbaar te maken.

08-12-1822 Maria get. Adriana Petri van de Voort
06-03-1897 overleden te Udenhout.

21-11-1823 Adriana get. Anna Maria van der Schoor
overl. Udenhout 05-12-1881
trouwt J. Peeters

28-11-1824 Johannes get. Joanna van der Voort
20-02-1889 overleden te Udenhout.

05-10-1826 Petrus get. Maria Wilhelmi Robben
30-01-1873 oveleden te Udenhout.

29-02-1828 Joanna Maria get. Henrica van de Nostrum
19-08-1829 overleden te Berkel.

21-01-1829 Antonius get. Adriana Maria Hoevenaars
23-07-1829 overleden te Berkel.

15-02-1830 Cornelia get. Joanna Maria de Vos
14-05-1830 overleden te Berkel.

19-03-1831 Cornelia get. Joanna Maria van Rijswijk
trouwt M. v. Esch

16-11-1832 Adriaan
14-02-1837 overleden te Berkel

05-08-1834 Engelbertus
16-10-1834 overleden te Berkel

05-08-1834 Waltera
trouwt F de Bondt (uit Belgie)

17-11-1835 Cornelis
02-06-1837 overleden te Heukelom
overlijden aangegeven te Helvoirt

30 mei 1836 is te Berkel Enschot overleden Joanna Maria de Bekker
41 jaren, echtgenote van Joannes van Iersel.

Johannes van Iersel werd in 08-10-1849 koning van het gilde St. Sebastiaan te Udenhout. Op het koningsschild staat een schutter die de vogel neerhaalt. Als merkteken is een leeuwtje gebruikt met de toevoeging +2 , als jaartal is genoemd r 1851,de initialen geven
J.v.I.aan. Het schild is gemaakt door de heer van Roosmalen uit
‘s-Hertogenbosch. De tekst op het koningsschild luidt; Joh. van
Iersel, boerenknecht, schiet den vogel regt, en nu ook wedeman schenk het vogeltje zo hij kan. (wedeman/weduwnaar)

Omstreeks 1851 wordt nabij cafe de Hemeltjes een hoek grond aangekocht. De akte is ondertekend door J.C. v.d. Voort en
J. v. Iersel. P.C. van Iersel schrijft omstreeks 1985 in zijn memoires dat de handtekening van Hannes te vinden is op de geboorte akte van het gilde, waarschijnlijk wordt echter bovengenoemde akte van 1851 bedoeld, daar het gilde van veel oudere datum is. Dank zij deze memoires of familie-anekdote’s is bovengenoemd gebeuren toch nog achterhaald.

7 juli 1853 is te Udenhout overleden Johannes van Iersel, 57 jaren zoon van Johannes van Iersel en Maria van Broekhoven.

Ook hier wordt de generatie slechts door een persoon in de mannelijke lijn voortgezet.

GENERATIE VIJFTIEN.

Peter van Iersel geboren te Berkel Enschot 05-10-1826
trouwt 30-05-1862 te Berkel met Hendrina van Tilburg dochter van Joseph van Tilburg en Geertruy Verhoeven geboren 10-12-1825 te Heukelom.

Kinderen geboren te Udenhout, op ’t Endeke.

29-06-1864 Johanna* get. Joannes en Maria van Iersel, overl. Oisterwijk 27-08-1948.
trouwt Udenhout 12-11-1901 Martinus van Laarhoven, wedn. van Maria van den Bijgaard
Uit dit huwelijk, Martinus geb. Udenhout 26-10-1902

27-08-1866 Josephus get. Gerardus en Elisabeth van Tilborg
11-04-1956 overleden te Udenhout.

25-12-1868 Martinus get. Josephus en Joanna van Iersel, overl. Udenhout 29-01-1946
trouwt 1ste Udenhout 02-05-1899 Cornelia Oerlemans
trouwt 2de Helvoirt 20-11-1905 Adriana Schoonus
Uit dit 1ste huwelijk, Kinderen geboren te Udenhout.
Hendrika Maria 30-04-1900
Johanna Elisabeth 13-06-1902
Petronella Elizabeth 25-12=1904

23-01-1871 Gerardus get. Gerardus van Tilburg en Francina Smulders, overl. Gronsveld 28-07-1931
trouwt Spaubeek 24-10-1901 Maria Elisabeth Soons

Door de eerstgeborene de naam Johanna* te geven verdwijnt de naam Johannes geheel uit de familie.

30 januari 1873 is te Udenhout overleden Peter van Iersel, zoon van Johannes van Iersel en Johanna Maria de Bekker. volgens akte 44 jaren in werkelijkheid echter 47 jaren.
20 januari 1888 is te Udenhout overleden Hendrina van Tilburg weduwe van Peter van Iersel 62 jaren
Ook bij deze generatie wordt de lijn slechts door een persoon voortgezet.

GENERATIE ZESTIEN.

Josephus van Iersel 27-08-1866
trouwt 1ste 21-05-1901 te Berkel met Maria Helena Roodklif dochter van Cornelis Roodklif en Maria van Hoof geboren 25-11-1876 te Oisterwijk.
trouwt 2de 17-01-1916 te Heeswijk voor de 2de maal met Hendrika Theodora v. Heesch dochter van Joannes van Heesch en Theodora Johanna van Eekeren geboren 08-04-1874 te Appeltern. Eerder getrouwd met Wilhelmus Martinus Gijsbertus van Roessel.

Kinderen geboren te Udenhout.

01-02-1903 Doodgeboren kindje te Udenhout
16-05-1904 Petrus Cornelis get. Martinus van Laarhoven en Joanna van Iersel
31-07-1987 overleden te Hoorn

17-08-1905 Cornelis Arnoldus get. Arnoldus Cornelis Roodklif en Antonetta Maria Roodklif
17-03-1980 overleden te Udenhout

24-01-1907 Henricus Gerardus get. Gerardus van Iersel en Elisabeth Soons
14-01-1926 overleden te Udenhout

15-01-1909 Joseph.Maria Gerardus get. Gerardus Roodklif en Elisabeth van Helvoort
23-06-1909 overleden te Udenhout

14-03-1911 Maria Adriana Martina get. Martinus van Iersel en Adriana Schoonus
08-11-1912 overleden te Udenhout
18-11-1912 Josephus Lambertus Gerardus Get. Gerardus en Elisabeth Roodklif
23-04-1913 overleden te Udenhout

21-08-1917 Leonardus Wilhelmus get. Martinus en Adriana van Iersel
27-07-1975 overleden te Rosmalen

Hendrika Theodora van Heesch bracht uit haar 1ste huwelijk twee dochters mee, Theodora Martina van Roessel geb. St. Michielsgestel 09-03-1908
Overl. ’s-Hertogenbosch 30-07-1956 doch wonende te Udenhout.
Engelina Theodora van Roessel geb. St. Michielsgestel 11-06-1905
Overl. 11-02-1983

6 december 1912 is te Udenhout overleden Maria Helena Roodklif, echtgenote van Josephus van Iersel, 36 jaren.

11 april 1956 is te Udenhout overleden Josephus van Iersel, 89 jaren zoon van Peter van Iersel en Hendrina van Tilburg.

21 november 1968 is te Udenhout overleden Hendrika van Heesch, weduwe van Josephus van Iersel 94 jaren.

Voor kinderen van Petrus Cornelis van Iersel zie tak Hoorn.

Voor kinderen van Cornelis Arnoldus van Iersel zie tak Udenhout.

Voor kinderen van Leonardus Wilhelmus van Iersel zie tak Rosmalen.

GENERATIE ZEVENTIEN TAK HOORN.

Petrus Cornelis van Iersel, geboren te Udenhout 17-05-1904, zoon van Josephus van Iersel en Maria Helena Roodklif overleden Hoorn 31-07-1987.
trouwt 17 augustus 1932 te Wormer Noord Holland
Everdina Groen, geboren te Assendelft 22 maart 1907, dochter van
Klaas Groen overleden, en Afra van der Laan, overleden Hoorn 06-05-1990.

Kinderen geboren te Hoorn.

1. Josephus Nicolaas roepnaam Sjef
2. Nicolaas Henricus roepnaam Co
3. Henricus Cornelis roepnaam Harrie
4. Helena Maria Afra roepnaam Lea
5. Simon Petrus geboren te Udenhout roepnaam Piet
6 Franciscus Leonardus roepnaam Frans

GENERATIE ACHTTIEN EN NEGENTIEN.

1. Josephus Nicolaas van Iersel zoon van Petrus Cornelis van Iersel
en Everdina Groen trouwt
Gre Kuipers dochter van Piet Kuipers en Cornelia Nibering geboren te de Rijp

Kinderen geboren te

1.a. Marieke
1.b. Ine
1.c. Sjef

1.a. Marieke trouwt Erik Luiken
uit dit huwelijk
Femke, Sijme en Josse

1.b. Ine trouwt Ben Reitsma
uit dit huwelijk geboren
Jur en Sil

1.c. Sjef trouwt Sonja Kuiper
uit dit huwelijk geboren
Danny en Marc

2. Nicolaas Henricus van Iersel zoon van Petrus Cornelis van
Iersel
en Everdina Groen trouwt
Maria Johanna Josephina Ooms dochter van Adrianus Gosewinus Ooms
en Maria Berendina Tensen

Kinderen

2.a. Robertus Petrus Adrianus roepnaam Rob

2.b. Bastiaan Petrus Nicolaas roepnaam Bas

2.a. Rob trouwt Daphne Koopman
Daphne heeft een dochter Lidewij
Uit dit huwelijk geboren
Tessel Ukkel Madelief
Pippa Tinkerbel

2.b. Bas trouwt te Martje Marjon Lourens
Uit dit huwelijk geboren

Gaby
Kars Lourens

3. Henricus Cornelis van Iersel zoon van Petrus Cornelis van
Iersel en Everdina Groen trouwt Toos Kuipers dochter van Piet kuipers en Cornelia Nibbering

Kinderen

3.a. Dennis
3.b. Joost
3.c. Bas

4. Helena Afra Maria van Iersel dochter van Petrus Cornelis van
Iersel en Everdina Groen
trouwt Ben Bush

Kind

4.a. Olga

5. Simon Petrus van Iersel zoon van Petrus Cornelis van
Iersel
en Everdina Groen
trouwt
Marian Wit

6. Franciscus Leonardus van Iersel zoon van Petrus Cornelis van
Iersel en Everdina Groen
trouwt Aly Voortman

Kind geboren te

6.a. Lotte

GENERATIE ZEVENTIEN TAK UDENHOUT.

Cornelis Arnoldus van Iersel geboren te Udenhout 17-08-1905, zoon
van Josephus van Iersel wonende te Udenhout en Maria Helena Roodklif overleden.
trouwt 02-03-1943 te Gilze en Rijen met Anna Petronella Scholtze, geboren te Rijen 12 april 1907, dochter van Martinus Cornelis Scholtze en Petronella Kin.

Kinderen geboren te Udenhout.

1. Maria Josephus Martinus Henricus geboren te Oisterwijk roepnaam Mari
2. Petronella Helena Martina Gerarda roepnaam Nel
3. Helena Hendrika Martina Maria roepnaam Leentje
4. Martinus Adrianus Petrus Maria roepnaam Martien

Cornelis Arnoldus van Iersel overleden te Udenhout 17-03-1980.
Anna Petronella Scholtze overleden te Tilburg 21-08-1998
doch wonende te Udenhout.

GENERATIE ACHTTIEN EN NEGENTIEN.

1. Maria Josephus Martinus Henricus van Iersel zoon van Cornelis Arnoldus van Iersel en Anna Petronella Scholtze trouwt Catharina Gertrudis Lukkenaer dochter van P. Lukkenaer en J.C. Alleman.

Kinderen geboren te Tilburg

1.a. Martijn Peter
1.b. Wouter Geert
1.c. Annemarie Katrien
trouwt Overberg gemeente Utrechtse Heuvelrug Sander Zondervan zoon van Ton Zondervan en Lia Visser.

3. Helena Hendrika Martina Maria van Iersel dochter van Cornelis
Arnoldus van Iersel en Anna Petronella Scholtze
trouwt Antoon Johanna Maria Joseph van Spelde zoon van Gerardus van Spelde en A. Adriaansen

Kinderen geboren te Tilburg/Udenhout

3.a. Gerardus Cornelis Antoon te Tilburg
3.b. Cornelis Martinus Maria Antoon te Tilburg
3.c. Antoon Franciscus Maria Joseph te Udenhout

4. Martinus Adrianus Petrus Maria van Iersel zoon van Cornelis Arnoldus van Iersel en Anna Petronella Scholtze
trouwt te Oisterwijk Cornelia Wilhelmina Maria Josephina van de Wiel dochter van Adrianus Cornelis van de Wiel en Clara Maria van Tiel .

Kinderen geboren te Oudenbosch/ s-Hertogenbosch

4.a. Josephus Adrianus Cornelis Martinez te Oudenbosch
4.b. Martinus Maria Adrianus Marinus te Oudenbosch
4.c. Cornelis Adrianus Leonardus Maria te s-Hertogenbosch

GENERATIE TWINTIG EN EENENTINTIG.

4.a. Josephus Adrianus Cornelis Martinez trouwt 31-01-2003 Inge Katalin Vielvoije dochter van Johannes Vielvoije en Catharina Braam
Uit dit huwelijk geboren

Jelle
Tom

4.b. Martinus Maria Adrianus Marinus trouwt 1ste Esther Hachmer dochter van Peter Hachmer en Marjan Breedijk
Uit dit huwelijk geboren

Jeffrey
Rowena
Sanne

4.b. Martinus Maria Adrianus Marinus trouwt 2de Manuela van Ingen dochter van Jan van Ingen en Erica Roelofs
Uit dit huwelijk geboren

Anna

4.c. Cornelis Adrianus Leonardus Maria trouwt Elisabeth Debora Coehoorn dochter van Jan Coehoorn en Trijntje van der wal

Jenna

GENERATIE ZEVENTIEN TAK ROSMALEN

Leonardus Wilhelmus van Iersel geboren te Udenhout 21-08-1917, zoon van Josephus van Iersel en Hendrika Theodora van Heesch.
trouwt 30 apil 1946 te Udenhout
Petronella Jacoba Josephina Josina Ebben geboren te Udenhout
30 november 1913 dochter van Joseph Antoine Ebben en Maria Adriaans.

Kinderen geboren te

1.Henrica Josepha Engelina Maria roepnaam Hetty
2.Joseph Antoine Johannes Maria roepnaam Sjef
3. Josephus Henricus Petrus Maria roepnaam Joost
4. Cornelis Anthonis Josephus Maria roepnaam Kees
5.Maria Petronella Helena Antonia roepnaam Mieke

GENERATIE ACHTTIEN EN NEGENTIEN.

2. Joseph Antoine Johannes Maria zoon van Leonardus Wilhelmus
van Iersel
en Petronella Jacoba Josephina Josina Ebben geboren te Boxtel
trouwt
Mathilde Kokx dochter van Jan Kokx en Maria de Vries

Kinderen

2.a. Ceciel Maria Helena
geboren te Arnhem Koen Robert Verweij zoon van Maarten Verweij en Ceciel Maria Helena van Iersel.
2.b. Leo Jan Joseph
2.c. Marion Maria Anna

3. Josephus Henricus Petrus Maria zoon van Leonardus Wilhelmus
van Iersel
en Petronella Jacoba Josephina Josina Ebben
trouwt
Adriana Theodora Hendrina Zijderveld dochter van Christianus
Hendricus Petrus Zijderveld en Alida Hendrica Cornelia Maria
Zwaartman.

Kinderen

3.a. Inanna Lydia Leah
3.b. Freya Mensje
3.c. Jurre Romeyn
3.d. Tara Aurora

4. Cornelis Anthonis Josephus Maria zoon van Leonardus Wilhelmus
van Iersel
en Petronella Jacoba Josephina Josina Ebben
trouwt
Joanna Maria Silvester van Lieshout dochter van Johannes van Lieshout en Carolina Koppen

Kinderen geboren te Rosmalen

4.a. Maria Helena Carolina roepnaam Mirjam
geboren Noortje dochter van Mirjam van Iersel en Joris Craanen.
4.b. Esther Joanna Maria roepnaam Esther
4.c. Elisabeth Silvester Maria roepnaam Elsje
geboren Nino Gerardus Cornlis zoon van Els van Iersel en Gerard van Heijnsbergen

In verband met de privacy zijn van de laatste generatie de data van geboorte niet vermeld.
Familieleden die deze data graag willen weten kunnen dit bij mij opvragen.